Stappenplan voedselbos realiseren

Het stappenplan is een basisplan dat naar wens aangepast kan worden

Stap 1

Kennismaken, inspiratie en adviesgesprek

Tijdens een telefonisch gesprek bekijken we wat mogelijk is. We bespreken jouw plannen en je krijgt een eerste advies.

Stap 2

Kort locatie-onderzoek (online)

Voordat ik bij je op locatie kom, bekijk ik de mogelijkheden van jouw perceel, zodat tijdens mijn bezoek de basisinformatie al bekend is.

Dit zijn onder andere:

𖥧 De bestemming van het perceel
𖥧 Bodemkaarten
𖥧 Waterkaarten
𖥧 Ligging van het perceel

Stap 3

Bezoek bij jou op locatie

Ik kom bij jou op locatie om jouw wensen en plannen te bespreken en het perceel, de bodem, de bestaande beplanting en de omgeving te bekijken en te observeren.

Stap 4

Uitzoeken of jouw wensen mogelijk zijn op het perceel

Hierbij leg ik jouw wensen naast alle verzamelde informatie en regelgeving.

Stap 5

Schetsontwerp maken

Naar aanleiding van jouw wensen maak ik een schetsontwerp. Dit ontwerp bevat de basisstructuur. Hieronder vallen de paden, waterelementen, zone-indelingen en bouwwerken.

Stap 6

Schetsontwerp op locatie bespreken

Het schetsontwerp bespreken we bij jou op locatie. Zo kunnen we ter plekke kijken of het ontwerp passend is of dat er nog wijzigingen nodig zijn. In het veld wil iets er nog weleens anders uitzien dan op papier.

Stap 7

Boomstructuurplan maken en schetsontwerp aanpassen

Het schetsontwerp wordt aangepast indien nodig en de bomen en struiken worden ingedeeld. De bomen en struiken zijn in overleg; samen kijken we naar voorkeuren, smaak en oogst. In dit plan wordt niet de specifieke cultivar genoemd. Naast dit plan komt een plantenlijst inclusief de cultivar en de aantallen.

Stap 8

Complete plan bespreken

We bespreken het complete plan. Indien nodig worden de laatste aanpassingen doorgevoerd. We bespreken de vervolgstappen en wensen.

Stap 9

Uitvoeringsplan opstellen

Er wordt een plan en schema opgesteld wanneer wat uitgevoerd gaat worden en indien bekend door welke personen of bedrijven. Er worden offertes aangevraagd voor de te leveren materialen.

Stap 10

Start uitvoering

Nadat de aangevraagde offertes akkoord zijn, worden alle benodigdheden besteld en kan de uitvoering starten. Het uitvoerplan wordt begeleid.